Objektivat

Duke zbatuar përpikmerisht të gjitha rregullat rigoroze të higjienës dhe sigurisë së plotë të ushqimit, bazuar tek investimet në burimet njerëzore, objektiv themelor e primar per ARJOLI-n është përgatitja e ëmbëlsirave dhe e akulloreve nga një staf mjeshteror i specializuar sipas metodave bashkëkohore, të prirur gjithmonë te përbërësit e pastër dhe te freskët.

Padyshim ARJOLI hyn në treg me çmimet me të arsyeshme, gjithmonë duke zgjedhur me kujdes lëndën e parë me një cilësi të shkëlqyer dhe të papërpunuar:
duke gjetur kështu recetën e artë mes ekonomisë dhe cilësië, ne ju ftojmë të na vizitoni dhe te shijoni larminë e produkteve që ARJOLI ofron për ju!

"the best ice cream in albania and the world!"